O konkursie

Wyniki konkursu

Na wstępie dziękuję w imieniu całego zespołu za zainteresowanie konkursem.
W konkursie wzięło udział 120 uczestników.

Decyzja komisji w Kategorii Zaawansowanej:

Ze wszystkich przesłanych prac wybraliśmy tylko jedną która wg naszej opinii była możliwa do oceny. Jest to praca Michała Czerskiego, której projekt znajduje się pod adresem: http://piclastic.com/
Składam wyrazu szacunku oraz gratulacje dla Michała za jego dzieło!

Komisja jednocześnie podjęła decyzję o nie przyznaniu nagrody za I miejsce.

Decyzja komisji w Kategorii Podstawowej:

Tutaj sami się zaskoczycie. Choć zasady były proste to jednak dostarczono jedną pracę, która była niepełna, autor nie odpowiedział na naszą prośbę oraz przysłana po czasie. Z tych powodów nie podlegała ocenie. NIe dostarczono ani jednej pracy i tym samym nikt nie wygrał konsol.

Pieniądze przeznaczone na nagrody zostały przekazane na dalsze konkursy.
Ja ze swojej strony pragnę podziękować uczestnikom za udział zaś Michałowi ponownie złożyć gratulacje.
Do zobaczenia na kolejnym, może mniej wymagającym konkursie!

Zapraszamy do komentarzy

Nagrody

Nagrody w kategorii zaawansowanej

 1. Pierwsze miejsce - 10000 zł
 2. Drugie miejsce - 5000 zł

Nagrody w kategorii podstawowej

 1. Pierwsze miejsce - Xbox 360 Kinect
  z zestawem 10 gier
 2. Drugie miejsce - Xbox 360 Kinect
  z 1 grą

Rejestracja

Uzupełnij wymagane pola w celu porzystąpienia do konkursu.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiedzy merytorycznej uczestników konkursu w celu potwierdzenia samodzielnie wykonanej pracy.

Ciekawe linki:

W ramach konkursu możesz skorzystać
z poniższych możliwości dostępu
do Windows Azure:

Konkurs zakończony

Regulamin

Regulamin

Zapoznaj się z zasadami konkursu - jeżeli masz pytania pisz na adres konkurs@poczta.php.pl

Ciekawe linki:

W ramach konkursu możesz skorzystać
z poniższych możliwości dostępu
do Windows Azure:

Regulamin konkursu „ROCK STAR PROGRAMMER”

Zmiany regulaminu i poprawki, 06.04.2012
§ 3. - błędna data 22.03.2013 na 22.03.2012
§ 5. oraz § 7. pkt 2. - data 06.04.2012 na 13.04.2012
§ 7. pkt 1. - informacja o zakresie wiekowym dla poszczególnych kategorii

§ 1. Konkurs

Konkurs „ROCK STAR PROGRAMMER”, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, które są zarejestrowanymi użytkownikami portalu PHP.PL (osoby te zwane są dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Mentax.pl Sp. J. Bartosik, Polak, Tlołka z siedzibą w Koszalinie przy ul. Leśnej 20 z zwany dalej jako („Organizator”).

§ 3. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.03.2012 i kończy się nie później niż dnia 30.06.2012r.

§ 4. Wgląd w Regulamin Konkursu

Informacje o Konkursie Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://konkurs.php.pl/index.html#terms.

§ 5. Uczestnicy Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej http://konkurs.php.pl/index.html#registration w terminie do 13.04.2012 roku, do godziny 14.00. W konkursie nie mogą brać udziału byli i aktualni pracownicy organizatora oraz partnera merytorycznego. Z konkursu nie są wykluczeni Przyjaciele PHP.pl, opiekunowie, moderatorzy i administratorzy.

§ 6. Partner Merytoryczny Konkursu

Partnerem Merytorycznym Konkursu jest firma Microsoft Sp. z o.o.

§ 7. Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – kategorii „Podstawowej” do 16 roku życia oraz kategorii „Zaawansowanej” powyżej 16 roku życia.
  W kategorii „Podstawowej” pracą konkursową jest uruchomienie na platformie Windows Azure gotowego kodu PHP.
  Uczestnik wybiera jeden z przygotowanych frameworków php i modyfikuje go tak, aby działał na windows azure. Ilość zmian w porównaniu do wersji oryginalnej ma wpływ na ocenę. Lista dostępnych frameworków:

  1. Gallery
  2. Joomla
  3. Magento
  4. phpBB by Przemo
  5. Sugar CRM CE
  6. TomatoCMS
  7. XOOPS

  Uczestnicy powinni:
  w kategorii „Podstawowej” przygotować i uruchomić gotowy kod (framework) PHP na platformie Azure. Każde rozwiązanie musi:

  • działać prawidłowo uruchomione na 2 i więcej instancjach
  • działać poprawnie także przy żądaniach HTTP wysyłanych przez klienta z odstępem powyżej 1 minuty (i prawidłowo obsługiwać między innymi sesję)

  W kategorii „Zaawansowanej” pracą konkursową jest stworzenie aplikacji w PHP, która będzie wykorzystywała zasoby Windows Azure i będzie korzystała z przynajmniej jednego z elementów:

  1. Windows Azure Blob (pojemniki na dane) w ramach aplikacji hostowanej na Windows Azure lub poza Windows Azure;
  2. Access Control Services do autoryzacji na stronie hostowanej na Windows Azure lub poza Windows Azure;
  3. Budowa API dla programistów PHP, wykorzystujących komponenty Windows Azure w szczególności: Azure Storage, Service Bus, ACS, lub zaproponowanie rozwiązania do automatycznej migracji obciążenia na Azure Compute.
 2. Konkurs dzieli się na trzy etapy konkursowe:

  1. Pierwszy etap konkursu od 22.03.2012 r. do 13.04.2012 r. polega na zgłaszaniu za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konkurs.php.pl/index.html#registration swojego udziału w konkursie wraz z wyborem kategorii, w której uczestnik będzie startował.

   W ramach rejestracji uczestnik ma możliwość wybrania dostarczenia przez organizatora karty kredytowej (typu pre paid - 10 PLN) do wykorzystania przy tworzeniu konta w Windows Azure. W przypadku wybrania tej opcji uczestnik jest zobowiązany do utworzenia konta w Windows Azure i uruchomienia na nim konkursowej aplikacji. Karty będą wysyłane na adres pocztowy podany w trakcie rejestracji, będą wysyłane systematycznie wraz ze spływaniem zgłoszeń do konkursu, maksymalnie w terminie 10 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

  2. W ramach drugiego etapu Konkursu trwającego od 07.04.2012 do 31.05.2012, Uczestnicy powinni:

   1. w kategorii „Podstawowej” przygotować i uruchomić gotowy kod (framework) PHP na platformie Azure. Każde rozwiązanie musi:

    1. działać prawidłowo uruchomione na 2 i więcej instancjach
    2. działać poprawnie także przy żądaniach HTTP wysyłanych przez klienta z odstępem powyżej 1 minuty (i prawidłowo obsługiwać między innymi sesję)
   2. w kategorii „Zaawansowanej” stworzyć i opublikować aplikację PHP, która będzie wykorzystywała zasoby Windows Azure i będzie korzystała z przynajmniej jednego z elementów:

    1. Windows Azure Blob (pojemniki na dane) w ramach aplikacji hostowanej na Windows Azure lub poza Windows Azure;
    2. ACS do autoryzacji na stronie hostowanej na Windows Azure lub poza Windows Azure;
    3. Budowa API dla programistów PHP, wykorzystujących komponenty Windows Azure w szczególności: Azure Storage, Service Bus, ACS, lub zaproponowanie rozwiązania do automatycznej migracji obciążenia na Azure Compute.

  Zgłoszenie gotowej pracy konkursowej odbywa się za pomocą przesłanie emaila na adres konkurs@poczta.php.pl . Email musi zawierać informację (1) w jakiej kategorii jest zgłaszana praca, (2) odnośnik (link) do gotowej aplikacji oraz kodu (3) identyfikator/numer subskrypcji Windows Azure, z której korzysta zgłaszana praca konkursowa. Zgłoszenia należy przesyłać maksymalnie do dnia 31.05.2012 do godziny 17:00 (decyduje termin dostarczenia wiadomości do odbiorcy).

  Wskazana przez uczestnika subskrypcja Windows Azure musi być aktywna w momencie przesyłania zgłoszenia do jury, tj. subskrypcja musi wspomagać stworzone w ramach konkursu rozwiązanie (kategoria „Zaawansowana”) lub musi być na niej uruchomiona aplikacja PHP (kategoria „Podstawowa”).

 3. Ocena prac konkursowych

  Zgłoszone aplikacje są oceniane przez Komisję Konkursową wg. następujących kryteriów:

  1. kryteria oceny dla kategorii „Podstawowej”:

   1. Ilość zmienionych znaków w kodzie - im mniej tym lepie
   2. Dokumentacja przygotowana w postaci pliku PDF w języku polskim
   3. Wybór modyfikowanej aplikacji
   4. w przypadku nadesłania prac o identycznej zmianie ilości kodu decyduje czas zgłoszenia aplikacji
   5. uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt
  2. kryteria oceny dla kategorii „Zaawansowanej”:

   1. Idea/pomysł rozwiązania – max. 20% punktów
   2. Innowacyjność rozwiązania – max. 20% punktów
   3. Model biznesowy – max. 20% punktów
   4. Grupa docelowa i jej potencjał biznesowy – max. 25% punktów
   5. Architektura rozwiązania – max. 15% punktów
   6. Każde zgłoszenie (aplikacja) może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Pierwsze miejsce w danej kategorii może otrzymać rozwiązanie, które zdobędzie minimum 75 pkt.

  W przypadku braku zgłoszeń spełniających kryteria Organizator rezerwuje sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody w poszczególnych kategoriach.

 4. Ocena prac konkursowych odbywać się będzie od dnia 01.06.2012 do dnia 15.06.2012. Zwycięzcami w danej kategorii („Podstawowa” lub „Zaawansowana”) zostają Uczestnicy, których rozwiązania zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria wskazane powyżej.

  Zwycięzcy zostaną wskazani w witrynie konkursu do dnia 18.06.2012 r. do godziny 15:00. Zwycięzcy zostaną także poinformowani o tym fakcie drogą emailową.

 5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiedzy merytorycznej uczestników konkursu w celu potwierdzenia samodzielnie wykonanej pracy.

 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

§ 8. Komisja konkursowa

 1. Zgłoszone prace oceniane są przez Komisję konkursową w składzie:

  • Radosław Bartosik – Przewodniczący Komisji konkursowej przedstawiciel Mentax.pl;
  • Maciej Wilgucki – Przedstawiciel php.pl
  • Tomasz Kopacz – Przedstawiciel Microsoft Sp z o.o.

§ 9. Nagrody

 1. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla najlepszych prac konkursowych w poszczególnych kategoriach wybranych zgodnie z zasadami oceny opisanymi w § 7 ust 3 (a) i § 7 ust 3 (b)).

  1. Nagrody w kategorii „Podstawowej”:

   • miejsce 1 xbox 360 + kinect z zestawem 10 gier
   • miejsce 2 xbox 360 + kinect
  2. Nagrody w kategorii „Zaawansowanej”:

   • miejsce 1 10.000 PLN brutto
   • miejsce 2 5.000 PLN brutto
 2. Nagrody pieniężne zostaną przekazane zwycięzcom przelewem na wskazane konta bankowe Uczestników w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konkursu.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane zwycięzcom pod wskazany adres przesyłką kurierską w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konkursu.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że nagrody zostaną przyznane osobom fizycznym, a nie firmom.

§ 10. Informacja o wynikach Konkursu

Lista zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie http://konkurs.php.pl.

§ 11. Reklamacja

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora – Mentax.pl Sp. J. Bartosik, Polak, Tlołka ul. Leśna 20, 75-583 Koszalin, z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 25.06.2012 (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną.

§ 12. Opłaty i podatki

Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki i opłaty, do uiszczenia, których mogą być zobowiązani Uczestnicy Konkursu w związku z udziałem w Konkursie w tym wykorzystanie zasobów platformy Windows Azure.

§ 13. Odpowiedzialność za przesyłki

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przez pocztę listów, przesyłek oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników Konkursu, w związku z przebiegiem Konkursu.

§ 14 Zgoda na przesyłanie informacji i przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926), poprzez przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.

§ 15 Zmiana zasad Konkursu oraz odwołanie Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu oraz do odwołania Konkursu w każdym czasie według własnego uznania bez podania przyczyny oraz bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich nabytych już uprawnień.